Privacybeleid

Privacybeleid RBWD

Welkom

Over ons privacybeleid

RBWD geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van RBWD. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke
voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

SSL verbinding
Wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier, worden uw gegevens versleuteld verzonden (https://) omdat RBWD gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden opgeslagen, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Verwerking van persoonsgegevens
De volgende persoonsgegevens van u worden verwerkt:
• voor- en achternaam
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
• Website/hosting inloggegevens

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
RBWD verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren op de website(s).

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u vastleggen? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u bewaren:
– aan te passen
– te verwijderen
– of over te dragen aan iemand anders.
Stuur uw verzoek naar info@rbwd.nl dan maken wij het voor u in orde.

Onze gegevens
RBWD
Ringbalk 21
Wognum
06-12520782
RBWD
KVK: 63642778
www.rbwd.nl
info@rbwd.nl